Globalni
Fond u Srbiji

Kontakt

Naša lokacija

Globalni Fond u Srbiji


Sedište

27. marta 35, 11 000 Beograd

Telefon

+381 11 330 2000

Faks

+381 11 330 2021

Twitter @OJazas

Korisni Saveti

Neophodno je preduzeti određene korake da bi se ostalo zdrav. Kako unaprediti zdravlje?
  • Redovno kontrolisati zdravstveno stanje
  • Vršiti redovna testiranja, kao što je test na HIV
  • Konsultovanje i postupanje po savetima lekara

AIDS Facts & Figures

  • Brazil je prva od zemalja u razvoju da omogućava besplatnu kombinovanu terapiju od 1997.
  • Više od 90% ljudi koji žive sa HIV-om žive u zemljama u razvoju.
  • AZT je prvi lek koji je odobren da se koristi kao terapija za sidu.