Globalni
Fond u Srbiji

Kontakt

Naša lokacija

Globalni Fond u Srbiji


Sedište

27. marta 35, 11 000 Beograd

Telefon

+381 11 330 2000

Faks

+381 11 330 2021

Twitter @OJazas

Korisni Saveti

Oko 1 na svakih 5 osoba koje su HIV pozitivne toga nisu svesne, pa mogu zaraziti drugu osobu a da ni ne znaju da to čine.

AIDS Facts & Figures

  • Uglavnom je prevalencija seksualno prenosivih bolesti veća u gradskim sredinama, među nevenčanim pojedincima i mladim punoletnim licima.
  • Žene imaju veću koncentraciju plazme u krvi u poređenju sa muškarcima, što je pogodno za lek nevirapine.
  • Žene čine skoro 52% ukupnog globalnog broja ljudi koji žive sa HIV-om. U podsaharskoj Africi, 60% od ukupnog broja ljudi koji žive sa HIV-om čine žene i devojčice.