Globalni
Fond u Srbiji

Kontakt

Naša lokacija

Globalni Fond u Srbiji


Sedište

27. marta 35, 11 000 Beograd

Telefon

+381 11 330 2000

Faks

+381 11 330 2021

Twitter @OJazas

Korisni Saveti

Neophodno je preduzeti određene korake da bi se ostalo zdrav. Kako unaprediti zdravlje?
  • Redovno kontrolisati zdravstveno stanje
  • Vršiti redovna testiranja, kao što je test na HIV
  • Konsultovanje i postupanje po savetima lekara

AIDS Facts & Figures

  • Dnevno se proizvede oko 10.3 milijarde novih HIV čestica kod ljudi koji nisu na terapiji.
  • Izraelsko ministarstvo zdravlja je odlučilo da hirurg sa HIV-om koji prima ARV terapiju može nastaviti sa preduzimanjem hirurških intervencija, ako nastavi da održava količinu virusa koja se ne može detektovati, prati procedure kontrole infekcije i korist
  • Više od polovine i muškaraca i žena u mnogim zemljama sveta ne zna ili je loše informisano o prevenciji HIV transmisije.