Globalni
Fond u Srbiji

Potprimaoci

NVO Veza

Prevent

Omladina JAZAS-a Požarevac

Putokaz

Centar za integraciju mladih - CIM

Ekumenska humanitarna organizacija - EHO

 • decaulice@ehons.org
 • Ćirila i Metodija 21, 21000 Novi Sad
 • 021 466 588 svratište: 021 533 232
 • 021 636 12 66

Centar za pomoć deci - CPD

Više od pomoći - AID+

Sunce

Udruženje Stav +, Subotica

Crvena linija

AS - Centar za osnaživanje mladih PLHIV

Žena plus

Q Club

Unija Organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om ( USOP )

Udruženje građana Romsko srpskog prijateljstva STABLO

Twitter @OJazas

Korisni Saveti

Testiranje je:
 • Praćeno savetovanjem
 • Dobrovoljno
 • Pouzdano:
 • Sprovode ga za to obučena lica i rezultati su pouzdani
 • Anonimnost je zagarantovana

AIDS Facts & Figures

 • Tokom 2010. godine, zakonodavstva 71% država zabranjuje diskriminaciju ljudi koji žive sa HIV-om. Ali, 67% zemalja je prijavilo praksu ili zakone koji sprečavaju pristup pomoći za HIV pojedinim grupama ljudi, uključujući maloletnike.
 • Uglavnom je prevalencija seksualno prenosivih bolesti veća u gradskim sredinama, među nevenčanim pojedincima i mladim punoletnim licima.
 • Mere kojima se može smanjiti mogućnost prenošenja HIV-a sa majke na dete na manje od 1% uključuju: ARV terapiju za majku i dete, porođaj carskim rezom i uzdržavanje od dojenja.