Globalni
Fond u Srbiji

Potprimaoci

NVO Veza

Prevent

Omladina JAZAS-a Požarevac

Putokaz

Centar za integraciju mladih - CIM

Ekumenska humanitarna organizacija - EHO

 • decaulice@ehons.org
 • Ćirila i Metodija 21, 21000 Novi Sad
 • 021 466 588 svratište: 021 533 232
 • 021 636 12 66

Centar za pomoć deci - CPD

Više od pomoći - AID+

Sunce

Udruženje Stav +, Subotica

Crvena linija

AS - Centar za osnaživanje mladih PLHIV

Žena plus

Q Club

Unija Organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om ( USOP )

Udruženje građana Romsko srpskog prijateljstva STABLO

Twitter @OJazas

Korisni Saveti

Šta je potrebno znati o testiranju na HIV:
 • Test je jednostavan i ne oduzima mnogo vremena
 • Samo test na HIV pokazuje da li je osoba inficirana HIV-om, nijedan drugi
 • Neophodno je da protekne 3 meseca od rizičnog kontakta da bi se virus mogao registrovati u krvi. Pre proteka ovog vremena, može se desiti da rezultati budu negativni iako je osoba zaražena. VAŽNO: pre proteka navedenog perioda, zaražena osoba može preneti virus iako rezultati pokazuju da je HIV negativna.
 • Testiranje na HIV je anonimno i besplatno

AIDS Facts & Figures

 • Samo u 9 zemalja na svetu terapija postoji za više od 10% ljudi koji žive sa HIV-om i pritom su injektirajući korisnici droga.
 • Više od polovine i muškaraca i žena u mnogim zemljama sveta ne zna ili je loše informisano o prevenciji HIV transmisije.
 • 22-ogodišnja zabrana ulaska u SAD (koja je postojala od 1987) ljudima koji žive sa HIV-om je ukinuta 4. januara 2010.