Globalni
Fond u Srbiji

Tim

Karlo Boras

Rukovodilac Tima za sprovođenje projekta

Više

Snežana Čikić

Administrator implementacione jedinice

Više

Marija Živković

Programski koordinator

Više

Igor Milošević

asistent za praćenje i nadzor

Više

Pavle Demel

Koordinator za praćenje i nadzor

Više

Boris Ciglić

Koordinator za nabavke

Više

Srdjan Borović

Savetnik za finansije

Više

Aneta Salamun

Asistent za finansije

Više

Twitter @OJazas

Korisni Saveti

Testiranje je:
  • Praćeno savetovanjem
  • Dobrovoljno
  • Pouzdano:
  • Sprovode ga za to obučena lica i rezultati su pouzdani
  • Anonimnost je zagarantovana

AIDS Facts & Figures

  • Kod žena je primećen veći broj CD4 ćelija nego kod muškaraca u odgovarajućim stadijumima infekcije.
  • Zajedno sa malarijom i tuberkulozom, sida predstavlja tri najsmrtonosnije bolesti među punoletnim licima i četvrti uzrok smrti u svetu.
  • U Centralnoj Africi su pronađeni svih 9 podtipova grupe M, kao i grupe N i O modifikacije HIV-1 virusa.