Globalni
Fond u Srbiji

Video

Twitter @OJazas

Korisni Saveti

Testiranje je:
  • Praćeno savetovanjem
  • Dobrovoljno
  • Pouzdano:
  • Sprovode ga za to obučena lica i rezultati su pouzdani
  • Anonimnost je zagarantovana

AIDS Facts & Figures

  • Više od 90% ljudi koji žive sa HIV-om žive u zemljama u razvoju.
  • Manji je broj lekova za HIV terapiju namenjenu deci nego odraslima. Takođe, postoje ograničenja za upotrebu nekih dostupnih lekova u zavisnosti od godina ili telesne mase deteta.
  • Samo oko 28% dece i 36% odraslih koji su zaraženi HIV-om primaju odgovarajuću terapiju.