Globalni
Fond u Srbiji

Video

Twitter @OJazas

Korisni Saveti

Neophodno je preduzeti određene korake da bi se ostalo zdrav. Kako unaprediti zdravlje?
  • Redovno kontrolisati zdravstveno stanje
  • Vršiti redovna testiranja, kao što je test na HIV
  • Konsultovanje i postupanje po savetima lekara

AIDS Facts & Figures

  • 3.000 novih infekcija HIV-om se događa svakodnevno među ljudima starosti 15-24 godine, a oni čine više od trećine novoinficiranih HIV-om.
  • Obrezivanje 70% muškaraca podsaharske Afrike bi vodilo do 14% smanjenja novih infekcija HIV-om, a u periodu od 20 godina bi sprečilo 5.7 miliona novih infekcija i 3 miliona smrti među muškarcima i ženama.
  • Sa procenjenih 0.6%, Portugalija je zemlja sa najvećom prevalencijom HIV-a u Evropi, a iza nje su Švajcarska, Španija i Francuska.