Globalni
Fond u Srbiji

Video

Twitter @OJazas

Korisni Saveti

Testiranje je:
  • Praćeno savetovanjem
  • Dobrovoljno
  • Pouzdano:
  • Sprovode ga za to obučena lica i rezultati su pouzdani
  • Anonimnost je zagarantovana

AIDS Facts & Figures

  • Više od 34 miliona ljudi je živelo sa HIV-om na kraju 2010. UNAIDS
  • Procenjeno je da je 1.2 miliona ljudi započelo terapiju tokom 2009. godine, što je najveći godišnji napredak do sada.
  • HIV/sida je vodeći ubica među infekcijama – dosada je odneo više od 27 miliona žrtava.